Back to Top
 

Dëshironi të bëheni pjesë e grupit të ardhshëm?

Ju lutem regjistrohuni më poshtë dhe rezervoni vendin tuaj! 

Nese nuk jeni i sigurt që një kurs është i mjaftueshëm për të hyrë në industrinë e IT- së? Na kontaktoni dhe mësoni për gjendjen aktuale të tregut.

Gjatë një interviste me një koordinator, do të zbuloni:

  • çfarë aftësish praktike mësoni në kurs,
  • cilat institucione dhe sektorë kërkojnë programues,
  • çfarë mbështetje profesionale ofrojmë,
  • si janë të diplomuarit tanë.
planeplane-lines
Rajoni juaj?

Ju keni plotësuar formularin e kontaktit, që do të thotë se jeni të interesuar për ofertën tonë dhe prisni kontakt nga faqja jonë. Përpara se të na dërgoni të dhënat tuaja personale, lexoni informacionet më të detajuara se si do t'i përpunojmë ato. Ne dëshirojmë të jemi në gjendje të përpunojmë të dhënat tuaja në mënyrë që t'ju ofrojmë informacion në lidhje me shërbimet tona. Nëse nuk ju intereson më, mund ta ndërpreni gjithmonë. Kjo do të bëjë që ne të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale për këtë qëllim.

Kliko për më shumë